Trái Ớt

Trái Ớt

ỚtĐôi khi, nó được đánh vần là "ớt" ở Anh và "chile" ở Tây Nam Hoa Kỳ, bao gồm cả việc tham khảo các..

Hiển thị 1 đến 1 trong 1 (1 Trang)